Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

BÖLÜM TANITIMI

Zootekni Bölümü, tarımsal üretimin hayvansal kökenli olanlarının üretimini ve ürünlerinin gerek nitelik gerekse nicelik yönünden ekonomik olarak artırılmasını amaçlayan yetiştirme, ıslah, besleme ve sağlık koruma ile ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Bölüm ülke çapında araştırmalarının yanında, bölgenin hayvansal üretimle ilgili çeşitli sorunlarına çözüm getirebilecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalarda yürütmektedir.
Bugün Zootekni Bölümü sığırcılık, koyunculuk, süt keçiliği, tavukçuluk, balıkçılık, arıcılık, tavşancılık, hindicilik, pekin ördeği yetiştirme, bıldırcın yetiştirme, ipek böceği yetiştirme ve hayvan besleme konularında eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetlerini etkin ve sağlıklı yürütebilecek tesis ve laboratuarlara sahip bulunmaktadır.