Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Bölümümüz

BÖLÜM TANITIMI

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünün misyonu  kendine güvenen, mesleki yeniliklere açık ve aranan nitelikte kalifiye iş gücü sunabilen harita ve kadastro teknikerleri yetiştirmektir.
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, bir alt program olan Harita ve Kadastro Programı"nı kapsamaktadır.