Tarla Bitkileri Bölümü

Bölüm Hakkında

BÖLÜM TANITIMI

Bölümümüz, tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında güncel bilgiler ve bu bilgileri uygulama yeteneği ile donatılmış, tarla bitkileri tarımının sorunlarına dinamik çözümler üretebilen, küreselleşen Dünyada yüksek rekabet gücüne sahip Ziraat Mühendisleri, Ziraat Yüksek Mühendisleri ve Doktoralı bilim insanları yetiştirmektedir.

 Genelde Dünya insanlığının, özelde ülkemiz insanlarının sağlıklı ve yeterli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla, tarla bitkilerinin özellikle Akdeniz Ekolojisinde sürdürülebilir yüksek verim ve yüksek kaliteli ürün verecek şekilde yetiştirilme esaslarını ortaya koymak üzere temel ve uygulamalı araştırmalar sürdürmek ve bu araştırmaların sonuçlarının üretici düzeyinde uygulanması için gereken çabayı göstermeyi kendine görev edinmiştir.