Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Paylaş

BÖLÜM TANITIMI

BÖLÜMÜN TANITIMI

HARİTA VE KADASTRO
Program iki yıllık mesleki eğitim sonucunda harita ve kadastro teknikeri yetiştirmeyi amaçlar
Harita sektöründe mühendis ve diğer yöneticilerle ilişkisini kuran ara teknik elaman yetiştirmek
amacı ile kurulmuş bir programdır.Öğrenciler arazide kısmen bilgisayarda uygulama ve araştırma yapabilmektedir.
 
HARİTA TEKNİKERİ GÖREVLERİ
Harita teknikeri arazi parçalarının biçim , konum engebe v.b yönlerinden durumunu belirleyerek haritaların yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişilerdir.
Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve onarımını yapar haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler   arazinin çeşitli aletlerle ölçümünün yapılmasında harita ve krokilerin çizilmesinde harita mühendisine yardımcı olur.
 
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Hassas ölçme aletleri (jalonve sehpası teodolit ve çeşitleri nivo ve çeşitleri,planometre Elektronik uzaklık ölçerler , Fotogrametrik harita yapımına ilişkin değerlendirme aletleri, harita çizim araç ve gereçleri.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Harita teknikeri olmak isteyenlerin normalin üzerinde genel yeteneğe , şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilme gücüne , dört işlemle çabuk hesaplama yapabilme gücüne, El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneğine sahip bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.
 
KARİYER OLANAKLARI
3194 sayılı imar kanununun 38. maddesinde harita ve kadastro teknikerlerinin yetki ve sorumlulukları tarif edilmiştirMezun olan teknikerler sözü geçen kanun maddesine göre ikinci grup fen elamanı olarak tanımlanmaktadır.Mezun öğrenciler Harita ve kadastro ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir.Mezunların iş bulma olanakları Türkiye ortalamasının üzerindedir.Her yıl 50. örgün öğretim öğrencisi kontenjanı vardır.
 
DİKEY GEÇİŞLER
Harita ve kadastro bölümünden mezun olan öğrenciler önlisans diploması alırlar 4. yarı yılın sonunda dikey geçiş sınavı (DGS) ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler.