Arkeoloji

BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM ÜYELERİ DİYARBAKIR'DA SEMPOZYUMU KATILDI

Bölümümüz Öğretim Üyeleri, 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 41. Uluslararası  Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’na bildirileriyle katılım sağladı.

Doç. Dr. Korkmaz MERALKyzikos  2018’ başlıklı bildiride, 2018 yılında Kyzikos Antik Kentinde yapılan çalışmaları sundu.

Prof. Dr. Mehmet IŞIKLIVan-Ayanis  Kalesi Çalışmaları 2018’ başlıklı bildiri ile katılım sağladı.

Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRKTralleis  Antik Kenti 2018 Yılı Kazı, Restorasyon ve Onarım Çalışmaları’ başlıklı bildiriyi sundu.

Doç.  Dr. Ali Yalçın TAVUKÇUAlabanda 2018’ başlıklı bildiriyi sundu.

Paylaş Paylaş Paylaş