Tekstil ve Moda Tasarımı

Program Hakkında

BÖLÜMÜN AMACI

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, çağdaş bilgi, estetik ve teknik becerilerle donanımlı, sektörün gereksinmelerine uygun tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedeflenene öğrenci profilini oluşturmak için, eğitim ve öğretim süresinde, meslek alanlarında öğrencinin bilgi ve deneyimini pekiştirecek programlar hazırlanması gerekmektedir.

Bu nedenle, belirlenen zamanlarda endüstri içinde çeşitli projelerde yer almak, sonuçlandırmak ve etkinliklerine katılmak, öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirmek için yoğun atölye çalışmaları, proje uygulamaları yapılması planlanmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak, çeşitli dallarda uzman öğretim elemanlarının ve endüstri içinde uzmanlığı kanıtlanmış, yurtiçi ve yurtdışı eğitim tecrübesi olan tasarımcı ve sanayicilerle çalışmalar yapmak amacındayız.