Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

BÖLÜMÜN AMACI

 • Halkla ilişkiler hizmetlerinin temel amacı müşterilerine olumlu bir imaj ve yüksek bir itibar sağlamaktır. Bireylerin ve örgütlerin imajlarının olumlu ve itibarlarının yüksek olması; bireysel, örgütsel veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ilişkilerin başlatılması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için çok önemli hatta hayati bir öneme sahiptir.

 • Olumlu bir imaj ve yüksek bir itibar oluşturmak amacıyla halkla ilişkiler uzmanları veya birimleri, sosyal sorumluluk taşıyan etik davranış/eylem ve iletişim programları uygulamak zorundadırlar. Böylece, olaya taraf olan örgütlerin ve onların duyarlı oldukları kamuların ve sonuçta bütün olarak toplumun yararına tatmin edici sonuçlar elde edilebilecektir.
 • Bölümümüzün sunduğu lisans programı bu noktadan hareket edilerek hazırlanmıştır.

 • Programın birinci ve ikinci yıllarında daha çok sosyal davranış ve yönetim bilimlerinin temel kavram ve önermelerini açıklayan dersler okutulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise, öğrencilerin kişilerarası, grup, örgütsel ve kitle iletişiminin temel teorileri ve modellerini; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanının tarihi gelişimi ve önde gelen simalarını öğreten dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler, tecrübeli öğretim üyeleri nezaretinde halkla ilişkiler, reklam ve diğer iletişim kampanyaları hazırlayarak; bilgilendirici veya ikna edici iletişim materyalleri üreterek halkla ilişkiler ve reklamcılık mesleğinin pratik yönlerini de öğrenmektedirler.

 • Derste ve stajda öğrendikleri bu uygulamalara ilave olarak öğrenciler, kendilerine lazım olan iş tecrübesini GAÜ radyosu ve televizyonunda, kampus içinde veya dışındaki üniversite etkinliklerinde bilfiil görev alarak pekiştirme/geliştirme imkanına da sahiptirler.

 • Bölüm’de lisansüstü düzeyde, “halkla ilişkiler” alanında tezli ve tezsiz master ve “iletişim ve medya yönetimi” alanında doktora programları da yürütülmektedir.

 • Lisans programında yürütülen dersler ile sonuçta aşağıda sıralanan amaçlara/hedeflere ulaşılmaya çalışılmaktadır:

 • 1. Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek, meslek etiğine saygılı bireyler veya profesyoneller yetiştirmek.

 • 2. Genel olarak iletişim ( yüzyüze, grup, örgüt ve kitle) özel olarak da halkla ilişkiler, reklamcılık ve gazetecilik alanlarının temel bilgilerini ve modellerini; sektörel sorunlarını anlama, değerlendirme ve çözüm getirmeye yardımcı teorik bilgi birikimi olan bireyler veya profesyoneller yetiştirmek.

 • 3. Uygulamada; halkla ilişkiler, reklamcılık, gazetecilik mesleklerinin kullandığı yazılı, görsel ve işitsel mesaj formatlarını kullanabilme ve içerik üretme becerisi olan; medya tasarımı yapabilen; her türlü iletişim kampanyasını planlayıp yürütebilen profesyoneller yetiştirmek.

 • 4. İletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında master ve doktora yapabilecek akademik altyapıya sahip profesyoneller yetiştirmek.