Veteriner Fakültesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

BUZAĞILAR İÇİN KOLOSTRUM BANKASI

Fakültemiz, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Seyda CENGİZ ve Bilimsel Araştırma Kulübü öğrencileri tarafından  “Buzağılar İçin Kolostrum Bankası” projesi başlatılmıştır. Sağlıklı annelerden alınarak kalitesi belirlenmiş kolostrumların uygun koşullarda saklanması ve çeşitli nedenlerde yaşamının ilk haftası kolostrum alamamış buzağıların kolostrum ihtiyacının giderilmesi ve hayata daha sağlıklı başlamaları için planlanan proje 20.01.2020 tarihinde başlamış olup çalışmalar devam etmektedir.