Kimya Mühendisliği

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Baca Gazı Analizleri
Yakıt Pilleri ve Kataliz 
Katalizör Tasarımı 
 Nanokatalizörler 
Hidrojen Üretim Teknolojileri 
Hidrometalurji
Membran Teknolojileri
Fotokatalitik Reaksiyonlar
Çözünme Kinetiği
Bor Teknolojisi
Kompozit Malzemeler