Eczacılık Fakültesi

ECZACILIK FAKÜLTELERİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI PROGRAMI

Avrupa Birliği uyum süreci içinde Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerindeki Eğitimğretimin Avrupa Birliği Ülkeleriyle ve Türkiye’deki tüm Eczacılık Fakülteleri arasında uyum sağlaması amacıyla Türkiye’deki Eczacılık Fakülteleri Dekanları’nın oy birliği ve YÖK’ün onayı ile “Eczacılık Fakülteleri Çekirdek Eğitim Müfredatı Programı” hazırlandıFakültemizde de bu programa uygun eğitim verilmektedir.