Mühendislik Fakültesi

ÇİFT ANADAL VE YANDAL BAŞVURULARI

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal programlarına başvurmak isteyen Fakültemiz öğrencilerinin ekte sunulan başvuru dilekçelerini doldurarak en geç 25.09.2020 tarihine kadar ilgili Bölüm Başkanlıklarına veya sekreterliklerine elden veya posta/e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacak olup bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir.