Veteriner Fakültesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

ÇOCUKLARDA GÖZLENEN PARAZİTER HASTALIKLARIN ÖNEMİ VE ALINACAK TEDBİRLER - ÇOCUK GELİŞİMİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ - ÇOCUK GELİŞİMİNDE SPOR

Fakültemiz, sürdürülebilir  kalkınmanın sağlanmasına yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları  sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Fakültemiz Öğretim üyesi Prof. Dr. Kübra  Asena Terim Kapakin tarafından Çocuklarda Gözlenen Paraziter Hastalıkların  Önemi ve Alınacak Tedbirler isimli proje ile Özel Vakıf Okulları  Anaokulu öğrencileriyle faaliyet gerçekleştirmiştir. (Faaliyet Tarihi: 13  Aralık 2019)

Fakültemiz, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Fakültemiz Öğretim üyesi Prof. Dr. Kübra Asena Terim Kapakin tarafından Çocuk Gelişiminde Süt ve Süt Ürünlerinin Önemi isimli proje ile Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Süt Sığırcılığı Ünitesinde Özel Vakıf Okulları Anaokulu öğrencileriyle faaliyet gerçekleştirmiştir. (Faaliyet Tarihi: 12Aralık 2019)

Fakültemiz, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik yaşam boyu öğrenme fırsatları sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Fakültemiz Öğretim üyesi Prof. Dr. Kübra Asena Terim Kapakin tarafından Çocuk Gelişiminde Spor ve Binicilik isimli proje ile Erzurum Meslek Yüksek Okulu manej tesislerinde Özel Vakıf Okulları Anaokulu öğrencileriyle faaliyet gerçekleştirmiştir.(Faaliyet Tarihi: 11 Aralık 2019)