Coğrafya

Bölüm Hakkında

YÖNETİM VE AKADEMİK KADRO

COĞRAFYA BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. SALİHA KODAY

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCLARI

Prof. Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR

Doç. Dr. GÜNAY KAYA

BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. SALİHA KODAY (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. MEHMET ZAMAN

Prof. Dr. ZEKİ KODAY

Prof. Dr. HASBİ SOYLU

Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLAR KIVANÇ KAYMAZ

Arş. Gör. YUSUF KIZILKAN

FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. İBRAHİM KOPAR (Anabilim Dalı Başkanı)

TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. KENAN ARINÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR

Doç. Dr. SALİH BİRİNCİ

BÖLGESLEL COĞRAFYA ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doç. Dr. GÜNAY KAYA (Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ 

AKADEMİK KADRO

 

Prof. Dr. SALİHA KODAY

Prof. Dr. KENAN ARINÇ

Prof. Dr. MEHMET ZAMAN

Prof. Dr. ZEKİ KODAY

Prof. Dr. HASBİ SOYLU

Prof. Dr. İBRAHİM KOPAR

Prof. Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR

Doç. Dr. GÜNAY KAYA

Doç. Dr. SALİH BİRİNCİ

Dr. Öğr. Üyesi CEMAL SEVİNDİ

Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLAR KIVANÇ KAYMAZ

Arş. Gör. YUSUF KIZILKAN