Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

DANIŞMA KURULU


Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI            

Rektör

Prof. Dr. Medine GÜLLÜCE

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hakan USLU        

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU

Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD

Yrd. Doç. Dr. Zahide KOŞAN

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

Yrd. Doç. Dr. Fatih BOYNİKLİOĞLU  

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜKOĞLU

Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Erdinç ŞIKTAR

Spor Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Murat KURT

Mimarlık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÖZTÜRK

Sağlık Hizmetleri MYO

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt ALBAYRAK

Sağlık Hizmetleri MYO

Yrd. Doç. Dr. Recep HORMOVA

Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tedavi

Yrd. Doç. Dr. Hacer AKGÜL CEYHUN

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Öğr.Gör. Murat TEMEL

Erzurum Meslek Yüksekokulu  Atçılık ve At Antrenörlüğü Programı (Atlı terapi)