Veteriner Fakültesi

DANIŞMAN-ÖĞRENCİ LİSTESİ

Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile danışman değişikliği yapılan öğrencilerin ve danışmanlarının listesi ekte sunulmuştur.