Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Yönetmelik

DAYANAK

(1) Bu Yönetmelik 24/6/2004 tarih ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 9'uncu ve 17'nci maddelerine dayanılarak ve 2010/63/EU sayılı Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.