Bilgi Rehberleri

Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi

DEĞERLENDİRME

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Yerleştirme İşlemi;

Halen bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler için 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonundaki AGNO’larına, mezun olan öğrencilerin ise mezuniyet Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarına (AGNO) göre yapılacaktır.

Öğrencileri yerleştirilirken öncelik, son sınıf öğrencilerine verilecektir. Son sınıf öğrencileri yerleştirildikten sonra üçüncü sınıf öğrencileri yerleştirilecektir. 

AGNO'larda eşitlik olması halinde öncelikle üniversiteye giriş yılı daha eski olanlara, eşitliğin devam etmesi halinde doğum yılına göre daha büyük olanlara öncelik verilecektir.

Not döküm (transkript) belgelerinde not ortalaması 100’lük sisteme göre olan adayların ortalamaları YÖK Dönüşüm Tablosu'na göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.