Spor Bilimleri Fakültesi

DEKANIMIZDAN MESAJ                   Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlar;
Sporun çok önemli bir sektör haline geldiği günümüzde artan uluslararası spor organizasyonlarına ve spor olgusuna bağlı olarak kurumumuzun uluslararası nitelik kazanma eğilimi, stratejik nitelikteki planlamayı öne çıkarmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümleri ile Rekreasyon bölümlerinden teşekkül eden ve üç bölümümüzde de ikinci öğretime başlayan, eğitim süresi 4 yıl olan fakültemiz yukarıdaki esaslardan hareketle yöre ve ülke hizmetine sunmak üzere nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni, Antrenör, Spor Yöneticisi ve Animatör yetiştirerek bu alandaki ihtiyaca cevap vermeğe çalışmaktadır.
Spor Bilimleri Fakültemiz; bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek, modern ve teknolojik yöntemleri etkin bir şekilde kullanarak önemli araştırma ve eğitsel dokümanlar yayınlamayı hedef edinmiştir. Bu yönüyle öğretim elemanı başına düşen yıllık yayın sayısını arttırmayı, her bir bölüm için çağdaş normlarda en uygun eğitim programını oluşturmayı, öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek için gerekli bilgi, davranış ve donanıma sahip olmayı, topluma, meslek gruplarına, üniversiteye yararlı hizmetler sunmayı ilke edinmiştir. 
Ön başvuruda bulunan nitelikli öğrenciler, tercih ettikleri spor branşındaki sınav ile fiziksel performansa dayalı yeterlilik testlerinden oluşan özel yetenek seçme sınavına girmek zorundadırlar. Adaylar, kişisel değerlendirme hatalarını tümüyle ortadan kaldıracak elektronik sistemlerle ölçülebilen ve hak edene hakkının verileceği şeffaf bir sınavdan geçerek okulumuza girmeye hak kazanmakta ve her branşta özellikle kış sporlarında mücadele eden milli sporculara fakültemize girişte öncelik tanınmaktadır.
Şehrimizin ve Üniversitemizin sahip olduğu kış sporları ve doğa sporları tesisleri Türkiye’nin başka hiçbir ilinde bulunmamaktadır. Erzurum’a, Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da bir kış turizmi merkezi haline gelmesi yönüyle bakıldığında, sportif alanda eğitim almak isteyen öğrenciler için fakültemiz kaçırılmaz fırsatlar sunmakta ve bu durum hem okulumuz hem de üniversitemiz için bir tercih sebebi olmaktadır.
Mezunlarımız için spor alanlarında olduğu kadar aynı zamanda okulların ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde beden eğitimi öğretmenliği gibi iş ve kariyer fırsatları vardır ve yine mezunlarımız gençlik kulüplerinde, spor merkezlerinde, kamplarda, tatil mekanlarında, diğer devlet ve özel sektör kuruluşlarında antrenör, danışman, yönetici ve animatör olarak iş fırsatları bulabilirler
             Fakültemizin gelecekte bulunmak istediği yere ulaşmak ve hedeflerine varmak için yapması gereken daha çok işleri olduğuna inanıyor, alanımızı üniversitemizde, bölgemizde, ülkemizde ve uluslar arası alanda tanıtmayı ve geliştirmeyi, öğretim elemanlarımıza, personelimize ve öğrencilerimize mesleki gelişme olanakları vermeyi, Avrupa Birliği standartlarında eğitim-öğretim hizmeti sunmayı, fakültemizin değerini ve saygınlığını yükseltecek elemanlar almayı ve yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okulumuzun gelişiminde ve bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.