Ziraat Fakültesi

Tanıtım

DEKANIN MESAJI

Atatürk Üniversitesinin ilk iki fakültesinden biri, Türkiye’de kurulan Ziraat Fakültelerinin ise üçüncüsü olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1958 yılında iki bölüm ile öğretim hayatına başlamıştır. Fakültemiz, Doğu Anadolu Bölgesinin refahına katkıda bulunmak, kalkınmasında öncülük yapmak, çeşitli sorunlarına araştırmaya dayalı çözüm üretmek ve araştırma sonuçlarını bölgeye yaymak ve uygulamak gibi bir misyona sahiptir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 139 akademik personel ile 10 bölümde (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni) Lisans ve 22 Anabilim Dalında Lisansüstü öğretim faaliyetini sürdüren fakültemizde halihazırda 1180 Lisans, 539 Yüksek Lisans ve 149 Doktora öğrencisi öğrenim görmektedir.

Öğretim kalitesi ve yürütülen araştırmalar ile hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde önemli bir yere sahip olan fakültemizin hedefi; mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, toplum ve etik değerlere saygılı, uluslararası alanda rekabet edebilen, çözüm üretebilen, edindiği bilgileri uygulamaya aktarabilen, gelişime açık lider Gıda ve Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Yetişmiş nitelikli araştırmacı kadrosuyla lisansüstü programlarında gelişmiş teknolojiler ve güncel bilgiler kullanılarak evrensel bilime katkıda bulunan araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirme üzerinde odaklanan fakültemiz, bölge sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleriyle yoluna devam etmektedir.

                                                      

 Prof. Dr. Ahmet ÇELİK

Dekan