Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Uygulama Yönetmeliği

DENEYİN SONLANDIRILMASI

(1)Deneyle ilgili olarak daha fazla gözlemin yapılamayacağı hâllerde ya da genetiği değiştirilmiş hayvan soyları ve nesilleri artık takip edilmiyorsa veya sürekli devam eden bir şekilde iğne batırılmasına eş değer ya da daha fazla acı,eziyet, ısdırap ve kalıcı hasar yaşaması bekleniyorsa deney sonlandırılır.

(2)Deneyin sonunda, bir hayvanın yaşamaya devam etmesine dair karar bir veteriner hekim tarafından alınır. Bir hayvanın yaşatılmaya devam etmesi durumunda,sağlık durumuna uygun bakım ve barınma hizmeti sağlanır. Hayvan orta veya şiddetli acı, eziyet, ısdırap ve kalıcı hasar yaşamaya devam ediyorsa öldürülür.