Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

Programımız Hakkında

DERS MÜFREDATI

TEMEL KAMERA
MODÜL 1
A) KAMERALAR
1- Kamera nedir? 2- Kameramanlık 3-Kameranın çalışma prensibi a) Objektif-göz benzerliği b) Ağ tabaka izlenimi c) CCD 4- Amatör kameralar 5- Profesyonel kameralar a) Stüdyo kameraları b) EFP kameralar c) ENG kameralar ç) Film kameraları 6-Kayıt Ortamları a) video kasetler b) hard diskler c) hafıza kartları
B) KAMERANIN TEMEL PARÇALARI
1-Objektif 2- Bakaç 3-Gövde
C) KAMERANIN EKLENEBİLİR PARÇALARI VE AKSESUARLARI
1- Akü (batarya) 2- Ayaklık (tripod) 3- Kamera kızağı 4- Tepe ışığı 5- Mikrofon 6- Kulaklık 7- Filtreler
MODÜL 2
A) KAMERA TAŞIMA SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI
1-Tripod 2-Monopod 3-Dolly 4-Şaryo 5-Crane 6-Jimmy Jib 7-Steady Cam 8-Flycam 9-Hidrolik taşıyıcılar
B) KULLANILACAK ARAÇ-GERECİN BAKIM VE HAZIRLIĞI
1.Kameranın genel bakımı ve korunması 2.Objektif ve merceklerin bakımı ve korunması 3.Bataryaların hazırlanması ve korunması 4.Kayıt ortamlarının bakımı ve korunması 5.Mikrofonların bakımı hazırlanması 6.Kamera ayaklıklarının korunması 7.Kabloların hazırlanması 9.Çekim öncesi yapılması gereken hazırlıklar 10-Çekim sonrası yapılması gereken işlemler
MODÜL 3
A) TEMEL GÖRÜNTÜ KONTROL VE AYARLARI
1- Diyoptri ayarı 2- Bakaç ayarları 3- Dip netlik kontrolü ayarı 4- Ön kazanç (gain) kontrolü ve ayarı 5- Filtre seçimi 6- Beyaz ve siyah ayarı
B) KAMERA SES AYARLARI
1- Kamera üstü mikrofon 2- Kamera mikrofon girişleri 3- Ses göstergeleri 4- Kulaklık çıkışı

SES KAYDI
MODÜL 1
A) SES STÜDYOLARI
1- Ses stüdyolarının mekân özellikleri 2- Ses yalıtımı 3-Ses stüdyosu akustiği
B) SES STÜDYOSUNDA BULUNAN CİHAZLAR
1- Bilgisayar 2- Ses mikseri 3- Mikrofonlar ve ayakları 4- Ekolayzır 5-Efekt cihazı 6-Ses monitörü ve anfileri 7-Okuyucu ve kayıtçı deck’ler 8-Ses kabloları 9-Kulaklık 10-Hibrit cihazı 11-Mikrofon filtreleri
C) SES STÜDYOSUNDA SES KAYDI
1- Kayıt ortamını belirlenmesi 2- Mikrofon seçimi ve ayarlanması 3-Ses provası 4-Kaydın yapılması
MODÜL 2
A) DRAMA YAPIMLARINDA SES KAYDI
1- Mekâna ve yapıma uygun mikrofonların ve cihazların seçimi 2-Drama için mikrofon konumlandırması 3-Drama çekimlerinde ses kaydını gerçekleştirmek
B) MÜZİK EĞLENCE PROGRAMLARINDA SES KAYDI
1- Mekâna ve yapıma uygun mikrofonların ve cihazların seçimi 2-Müzik eğlence programı için mikrofon konumlandırması 3-Müzik-eğlence programlarında ses kaydını gerçekleştirmek
C) HABER-TARTIŞMA PROGRAMLARINDA SES KAYDI
1- Mekâna ve yapıma uygun mikrofonların ve cihazların seçimi 2-Haber-tartışma programı için mikrofon konumlandırması 3- Haber-tartışma programlarında ses kaydını gerçekleştirmek
Ç) AKTÜEL ÇEKİMDE SES KAYDI
1- Mekâna ve yapıma uygun mikrofonların ve cihazların seçimi 2-Aktüel çekim için mikrofon konumlandırması 3- Aktüel çekimde ses kaydını gerçekleştirmek
D) SPOR KARŞILAŞMALARINDA SES KAYDI
1-Mekâna ve spor karşılaşmasına uygun mikrofonların ve cihazların seçimi 2-Spor karşılaşması için mikrofon konumlandırması 3- Spor karşılaşmasında ses kaydını gerçekleştirmek

TEMEL İLETİŞİM
MODÜL 1
A. İLETIŞIM
1. İletişim kavramı a. Tanım b. İletişim süreci ve çeşitleri c. İletişim ögeleri ve özellikleri d. İletişim engelleri 2. Sözlü iletişim a. Sözlü iletişim teknikleri b. Sözlü iletişim kuralları c. Sözlü iletişimde kullanılan araçlar i. Yüz yüze iletişim ii. Telefonla İletişim iii. Görüntülü ve sesli iletişim araçları ile iletişim 3. Etkili konuşma a. Ses tonlama, vurgulama b. Dili düzgün kullanma
B. YAZILI İLETİŞİM
1. Tanımı 2. Yazılı iletişim teknikleri 3. Yazılı İletişim kuralları 4. Yazılı iletişimde kullanılan araçlar a. Rapor i. Rapor hazırlama teknikleri b. E-postayla iletişim c. Örgüt içi ağ ile iletişim d. Faks ile iletişim e. Örgüt içi formlarla iletişim 5. Yazı dilini düzgün kullanma
C. SÖZSÜZ İLETİŞİM
1. Beden dili ve etkileri a. Baş hareketlerinin anlamları b. Göz teması ve önemi c. Jest ve mimikler d. Duruş e. Mesafe kullanımı f. Oturuş g. Eller h. Ayaklar 2. Giyim kuşam (simgesel iletişim) 3. Kişisel imaj
MODÜL 2
A. BİÇİMSEL İLETİŞİM
1. Temel kavramlar 2. Örgüt içi iletişim a. Örgüt iletişim hiyerarşisi b. Hitaplar c. İletişim altyapısının kurulması d. Ekip çalışması e. Örgüt içi iletişimi etkileyen faktörler 3. Biçimsel iletişim türleri a. Dikey b. Astlardan gelen mesajlar (öneri, istek, talep) c. Üstlerden gelen mesajlar (emir/talimat, yönerge) d. Yatay e. Birimlerden gelen mesajlar (öneri, istek, talep, emir, talimat) f. Çapraz 4. Biçimsel iletişim araçları (Toplantılar, tele konferans, e-mail, telefon, İntranet, yazılı raporlar, formlar vb.) 5. Mesaj takibi
B. BİÇİMSEL OLMAYAN İLETİŞİM
1. Temel kavramlar 2. Biçimsel olmayan iletişimi etkileyen faktörler: a. Örgüt kültürü ve iklimi b. Grup davranışları c. Örgüt politikaları d. Örgüt hiyerarşisi e. İş ve görev tanımları f. Liderlik 3. İletişim yöntemleri ( Sözlü, yazılı, sözsüz) 4. Biçimsel iletişim türleri ve araçları (Dikey, yatay, çapraz 5. Mesaj takibi
C. ÖRGÜT DIŞI İLETİŞİM
1. Temel kavramlar 2. Örgüt dışı hedef kitle a. Müşteriler, satıcılar, tüccarlar, rakipler, kamu kuruluşları, sendikalar vb. 3. Örgüt dışı hedef kitle ile iletişimi etkileyen faktörler: a. Örgüt kültürü ve iklimi b. Grup davranışları c. Örgüt politikaları, örgüt hiyerarşisi d. İş ve görev tanımları e. Liderlik 4. İletişim yöntemleri (sözlü, yazılı, sözsüz ) 5. Biçimsel iletişim türleri ve araçları ( dikey, yatay, çapraz) 6. Mesaj takibi 7. Mevzuat
MODÜL 3
A- KİTLE İELTİŞİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1- Kitle 2- Kitle iletişimi 3- Kitle iletişim araçları ve etkileri
B-TEMEL KİTLE İLETİŞİMİ MODELLERİ
1- Kitle iletişim modellerinin tarihsel gelişimi 2- Temel Kitle iletişim Modelleri a- Lasswell Modeli b- Shannon-Weawer Modeli c- Newcomb ABX Modeli ç- Co-Oryantasyon Yaklaşımı Modeli d-Schramm Kitle İletişim Modeli e- Riley& Riley Modeli f- Maletzke Modeli g-Gerbner Modeli h-Beklenti Modelleri ı-Alımlayıcı Merkezli Kullanımlar ve Doyumlar Modeli i-Diffüzyon Modeli
MODÜL 4
A—HEDEF KİTLENİN BELİRLENMESİ
1- Amaca Göre Hedef Kitlenin Özelliklerinin Belirlenmesi 2- Faaliyet Alanına Göre Hedef Kitlenin Özelliklerinin Belirlenmesi 3-Sosyo Kültürel Özelliklerine Göre Hedef Kitlenin Özelliklerinin Belirlenmesi 4- Demografik Özelliklerine Göre Hedef Kitlenin Özelliklerinin Belirlenmesi
B—MESAJIN BELİRLENMESİ
1- Mesajın Özellikleri a)Uygunluk b)Açıklık ve Anlaşılırlık c) Sözlü- sözsüz- görsel imgelerin belirlenmesi 2- Mesajın Biçimsel Olarak Belirlenmesi 3- Mesajın İçeriksel Olarak Belirlenmesi
C- KANALIN ÖZELLİKLERİ
1- Görsel kanallar 2- İşitsel kanallar 3- Görsel- işitsel kanalllar 4- Yazı 5- Kanalların avantajları ve dezavantajları
Ç- OLUMLU VE OLUMSUZ GERİ BİLDİRİM
1- Olumlu geri bildirimin özellikleri a)Açıklayıcı olma b)Faydalı olma c)Konuyla ilişkili olma ç)Uygun zamanlama 2- Olumsuz geri bildirimin özellikleri a)Açıklayıcı olmama b)Faydalı olmama c)Konuyla ilişkili olmama d)Zamana uygun olmama 3- Olumsuz geri bildirimin nedenleri a) Kaynakdan kaynaklanan nedenler b) Kanaldan kaynaklanan nedenler c) Mesajdan kaynaklanan nedenler ç) Hedef kitleden kaynaklanan nedenler
MODÜL 5
A- İLETİŞİMİ ENGELLEYEN UNSURLAR
1) İletişimin yapıcı engelleri 2) İletişimin bozucu engelleri 3) İletişimin Kişisel engelleri 4) İletişimin kanal engelleri 5) İletişimin psikolojik engelleri 6) İletişimin teknik engelleri 7) Fiziksel uzaklık 8) Zaman baskısı 9) Kesintiler
B- İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI
1) İletişimin kişisel ve çevresel engellerini aşmak 2) Empatik iletişim 3) Güdüleyici iletişim 4) Etkin iletişim 5) İkna edici iletişim