Bilgi Rehberleri

Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi

DERS VE SINAVLAR

Pedagojik formasyon programı I. Dönem (2019-2020 öğretim yılı güz dönemi)  ve II. Dönem (2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi) dersleri Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından örgün  eğitimle (yüz yüze) yürütülecektir. 

Dersler örgün eğitim olarak yürütüleceği için derslere devam zorunluluğu vardır. Öğretmenlik Uygulaması Dersi için devamsızlık hakkı olmayıp; Öğretmenlik Uygulaması Dersi dışındaki diğer derslerde  %80 devam zorunludur.

Sınavlar, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından ilgili tarihler arasında Üniversitemiz Merkez ve Yoncalık kampüsünde yapılacaktır.

Sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrencilerin başarılarının belirlenmesi işlemleri, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde uygulanmakta olan ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak “Bağıl Değerlendirme Esasları” kapsamında gerçekleştirilecektir.