Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Bilgi Rehberleri

Ders Ve Sınavlar

Pedagojik formasyon programı I. ve II. Dönem dersleri Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından örgün eğitimle (yüz yüze) yürütülecektir. Dersler örgün eğitim olarak yürütüleceği için derslere devam zorunluluğu vardır. 

Öğretmenlik Uygulaması Dersi için devamsızlık hakkı kesinlikle olmayıp; Öğretmenlik Uygulaması Dersi dışındaki diğer derslerde  %80 devam zorunludur.

Sınavlar, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından ilgili tarihler arasında Üniversitemiz merkez kampüsünde yapılacaktır.

Sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrencilerin başarılarının belirlenmesi işlemleri, Kazım Karabekir eğitim Fakültesinde uygulanmakta olan ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak “Bağıl Değerlendirme Esasları” kapsamında gerçekleştirilecektir.