Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Detaylı Açıklama

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bölüm öğrencileri, bilişim teknolojisine hakim olarak işletmelerin bilgi iletişim sistemlerini etkin biçimde değerlendirmeyi öğrenmektedirler. Ayrıca işletmeyi fonksiyon, ekonomik ve hukuki çevre, örgüt teorisi ve davranış çerçevesi içinde bir sistem halinde algılayabilme, tanımlayabilme ve analiz edebilme bilgi ve beceri düzeyine ulaşmaktadırlar. Bu bağlamda bilgisayar bilimlerine yönelik Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları, İnternet Bilgi Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilişim Sistemleri, Veri Tabanları, Bilgisayar Donanımı, İletişimi ve Teknolojisi, Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Sistem Analizi, Web Tasarımı ve Web Programcılığı gibi dersler ile yönetim bilimleri alanına yönelik İşletme Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, Örgütsel Davranış, Örgüt Kuramı, Proje Yönetimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri gibi dersler de verilmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları genel olarak işletme, yönetim ve bilgisayar konularını bir arada kapsayan alanlarda çalışırlar. İşletmelerin bilişim ihtiyaçlarını saptar, hedeflerini belirler, hedeflere ulaşacak planlar ortaya koyarak sistem için gerekli donanım, yazılım ve personel ihtiyacını belirlerler. Çalışma alanı oldukça yaygındır, özellikle bilişim sistemlerinden yüksek düzeyde yararlanan bilgisayar, iletişim ve finans sektörlerinde gittikçe artan bir talep oluşmaktadır. Mezunlar, her sektörde özel ya da kamu kuruluşlarının bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Eşit Ağırlık (TM-1) puan türüyle öğrenci almaktadır.