Moleküler Biyoloji ve Genetik

DEVAM EDEN PROJELER

Erdoğan, O., Beydemir, Ş., Budak, H., Ceylan, H., Yerlikaya, E., Sıçan (Rattus norvegicus) Beyninden Asetilkolin Esteraz (Ache) Geninin Klonlanması, Ekspresyonu, Bazı Metallerin ve İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro Etkilerinin Saptanması, (Araştırma Fonu Projesi, 2012/172) 
Taşkın, M., Erdoğan, O., Ünver, Y., Ceylan, H., Bazı bitki ve mikroorganizmalardaki beta karoten geninin Pichia pastoris mayasında expresyonu, (Araştırma Fonu Projesi, 2012/171).
Küfrevioğlu, Ö.İ., Erdoğan, O., Erdem, D., Yerlikaya, E., İnsan Karbonik Anhidraz II İzoenziminin Klonlanması, Üretilmesi ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, (Araştırma Fonu, 2012/155).
Küfrevioğlu, Ö.İ., Erdoğan, O., Şentürk, M., Yerlikaya, E., Demirdağ, R., İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Klonlanması ve Koyun Karbonik Anhidraz IV İzoenziminin Saflaştırılması; Karakterizasyon ve İnhibisyon Çalışmaları, (Araştırma Fonu Projesi, 2011/95).
Taşkın, M., Şişecioğlu, M., Ünver, Y , Aşkın, S. Lokal olarak izole edilen mikroorganizmalardan alkalin proteazların üretimi, saflaştırılması ve karakterizasyonu, (Araştırma Fonu Projesi, 2011/83)
Şişecioğlu, M., Taşkın, M., Ünver, Y , Aşkın, S., Fungal proteazların üretimi, saflaştırılması ve karakterizasyonu, (Araştırma Fonu Projesi, 2011/378)
Taşkın, M., Şişecioglu M, Ünver, Y., Saghiafen A., Steril olmayan koşullar altında immobilize edilmiş bakteri hücreleriyle laktik asit üretimi, (Araştırma Fonu Projesi, 2011/379)
Adıgüzel, A., Adıgüzel, G., Bozoğlu, C., Perakende Çiğ Tavuk Etinden Campylobacter Türlerinin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu, (Atatürk Üniversitesi Projesi, 2011/468)
Adıgüzel, A., Güllüce, M., Nadaroğlu, H., Yanmiş, D., Bozoğlu, C., Taslimi, P. Bazı Termofilik Bakterilerin Lakkaz Üretim Yetenekleri Açısından Değerlendirilmesi ve Endüstriyel Uygulamalarını Araştırılması, (Atatürk Üniversitesi Projesi, 2011/380)
Erdoğan, O., Ceyhun, S. B., Aşkın, H., Budak, H., Ceylan, H., Çeşitli Metal İyonlarının Zebra Balıklarında (Danio rerio) Amyloid beta (A4) precursor protein (APP), Presenilin 1 (PSEN1), Presenilin 2 (PSEN2), Apolipoprotein E (ApoE) ve Asetilkolinesteraz (Ache) Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması, (Araştırma Fonu Projesi, 2010/277)
Budak, H., Küfrevioğlu, Ö.İ., Çiftçi, M., Erdoğan, O., Tip60’ın Sirkadian Gen ekspresyonu Üzerindeki Etkisinin Fare Karaciğerinde İncelenmesi, (Araştırma Fonu Projesi, 2010/279)
Aşkın, H., Özdemir, H., Ceyhun, S., Şentürk, M., Ekinci, D., Şişecioğlu, M., Tükenmez, Ü., Meyve Sineği– Drosophila melanogaster’ de çeşitli anestezik ajanların HSP 70 gen ekspresyonu, oksidatif stress ve ömür uzunluğu üzerine etkileri, (Atatürk Üniversitesi projesi, 2010/30)
Uysal, H., Aşkın, H., Altun, D., Ayar, A., Çeşitli Dioksinlerin Drosophila melanogaster’in Ömür Uzunluğu Üzerine Etkileri ve Genotoksik Etkilerinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi (SMART) ile Belirlenmesi, (Atatürk Üniversitesi projesi, 2009/79)