Cerrahi Anabilim Dalı

Projeler

DEVAM EDEN PROJELER

 Farklı kemik greftlerinin kırık iyileşmesi üzerine etkilerinin klinik, radyolojik, biyokimyasal ve histolojik olarak araştırılması