Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Projeler

SONLANMIŞ PROJELER


1. ERKEK RATLARDA CİSPLATİN İNDÜKLÜ TESTİS HASARI ÜZERİNE RUTİN’İN ETKİSİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2015 - 2017, AKSU E. H. (Yürütücü) , ÖMÜR A. D.


2. 3,3 DİİNDOLYLMETHANE'IN ERKEK RATLARIN ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2012 - 2015, AKSU E. H. (Yürütücü)

3. Dondurulmuş boğa sperm hücrelerinin eritme sonrasında kapsamlı işlevi ve kapasitasyon yeteneği açısından fotostimülasyon etkisi üzerine çalışmalar


Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje


2018-2019, ÖMÜR A. D. (Yürütücü) , ARICI I., RODRİGUEZ-GİL J. E.
4. Naringin ve Diosminin Merinos Irkı Koç Spermasının Dondurulabilirliği Üzerine Koruyucu Etkilerinin İmmunfloresan ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi

TÜBİTAK Projesi

2016-2018, ÖMÜR A. D. (Yürütücü) , KAYNAR Ö., ÖZKARACA M.

5."AFLATOKSİN B1'İN RAT TESTİSLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ ÜZERİNE KOLAVİRON VE RESVERATROLÜN ETKİNLİĞİ "

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2015- 2017, ÖMÜR A. D. (Yürütücü) , SAĞLAM Y. S. , APAYDIN YILDIRIM B.

6.FERULİK ASİTİN ESMER VE HOLŞTAYN IRKI BOĞA SPERMASININ DONDURULABİLİRLİĞİ VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ANTİOKSİDAN POTANSİYELİ


Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje


2015-2016, ÖMÜR A. D. (Yürütücü), AKSU E. H. 

7.KARAHİNDİBA (TARAXACUM OFFİCİNALE), PARASETAMOL (ACETAMİNOPHEN) VE GENTAMİSİNİN RATLARDA REPRODÜKTİF PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje


2013-2016, ÖMÜR A. D. (Yürütücü)

8. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Araştırma Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Güncel Yaklaşımlara Uyumluluğunun Sağlanması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2017 - 2018, OKUMUŞ Z. (Yürütücü) , YANMAZ L. E. , ÇOLAK A. , POLAT B. , CENGİZ M. , DOĞAN E. , et al.
9. GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ SÜTÇÜ İNEKLERDE EKSOJEN ANTİOKSİDAN ETKİLİ VİTAMİN VE İZ ELEMENTLERİN METABOLİK PROFİL İLE POSTPARTUM REPRODÜKTİF PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje


2013-2015, ÖMÜR A. D. (Yürütücü)