Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Projeler

DEVAM EDEN PROJELER

Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Organik Asit, Enterococcus Faecium ve Saccaromyces Cerevisiae İlavesinin Yemden Yararlanma, Yumurta Verimi, Yumurta Kalitesi, İç Organların Histopatolojisi Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Erzurum İli Süt Sığırı İşletmelerinde Alınan Kaba ve Konsantre Yem Örneklerinde Total Aflatoksin, Aflatoksin B1 ve Okratoksin ile Sütte Aflatoksin M1 Düzeylerinin Tespiti Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Probiyotik Olarak Kefirin Yumurta Tavuklarında Yumurta Verimi, Kalitesi ve Bazı Parametreler Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Rasyona Yağ ve L-Karnitin İlavesinin Yumurta Tavuklarında Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi