Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KAYITLARI

2019-2020 Eğitim-öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemiz bünyesinde yer alan;
1- Açıköğretim Programlarına yerleşen öğrencilerimiz, kayıtlarıyla ilgili detaylı bilgiyi buradan alabilirler.  
2- Örgün, II. Öğretim veya Uzaktan Eğitim programlarına yerleşen öğrencilerimizin;
a) Kesin kayıt işlemleri  09 - 11 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır. E- Devletten kayıt yapan öğrencilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.  e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini yapmayan veya yapamayan adayların kayıt işlemleri 09 - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında yapılacaktır.
b) Bu öğrencilerimizin kayıtları için önlisans diplomasının onaylı suretinden başka herhangi bir belge istenilmemektedir. 
c) Kayıtlar ilgilinin bizzat kendisinin veya vekilinin başvurması halinde yapılacaktır. 
d) Posta ile evrak gönderimine bağlı olarak kayıt yapılmayacaktır. 
e) 2018-2019  eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için lütfen tıklayınız. (2019 Yılı için uygulanacak olan mevzuata bağlı olarak güncellenecektir.)
f) DGS Sınavı Yerleştirmeleri ile ilgili sayısal verilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.
– Örgün eğitime yerleşen ve kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin İntibak işlemleri için daha önceki okumuş oldukları önlisans/Lisans programlarının onaylı Transkirip ve Ders içeriklerini 09.09.2019- 13.09.2019 tarihleri arasında Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya vekili aracığıyla elden teslim etmeleri gerekmektedir.
4 - YÖK Yürütme Kurulu'nun 31/07/2019 tarihli toplantısında alınan karara bağlı olarak, 2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yüksek öğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencileri bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.