Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü Kısmı Zamanlı Öğrenci Alımı İlanı Duyurusu

Başvuru Şartları:

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

-Üniversitemiz Örgün Öğrencisi olmak

-İyi Derecede İngilizce bilmek (Okuma, Yazma ve Konuşma)

-Not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak

-Herhangi bir Disiplin cezası almamış olması

Başvuru Belgeleri:

-Öğrenci Belgesi

-Not Döküm Belgesi

-Varsa İngilizce Dil Seviyesini gösterir belge

-Özgeçmiş (CV)

 Not:

-Başvuruda bulunacak Üniversitemizin Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin hafta içi mesai saatleri arasında yarım gün Koordinatörlüğümüze ayıracak vakti olması gerekmektedir.

-Başvuruda bulunan tüm öğrencilere İngilizce mülakat yapılacaktır.

-Yukarıda belirtilen Başvuru Belgelerinin eksik ya da yanlış olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

-Başvuruda bulunacak öğrencilerin “Başvuru Belgeleri” ile birlikte şahsen 15 Ekim 2018 tarihine kadar Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü İdari İşler Sorumlusu Emre ILGAZ’a yapmaları gerekmektedir.