Atatürk Üniversitesi

DOÇ. DR. BEKİR GÜRBULAK "LİQUİD PHASE EXFOLİATED INDİUM SELENİDE BASED HİGHLY SENSİTİVE PHOTODETECTORS" MAKALESİYLE ADVANCED FUNCTİONAL MATERİALS DERGİSİNDE

Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve uluslararası çapta impact faktörü yüksek olan dergilerde yayımlanan bilimsel makalelere bir yenisi daha eklendi.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Gürbulak tarafından multidisipliner araştırma sonucunda hazırlanan biri yayımlanmış diğeri kabul edilmiş iki makale, bilim dünyasında bilimsel değeri (Impact Faktörü yaklaşık 20 olan Q1) yüksek olan ünlü ''Advanced Functional Materials''  adlı dergide yayımlandı.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Kristal Büyütme Araştırma Laboratuvarında yürütülen bu çalışmada kullanılan sıvı fazda β-InSe'nin endüstriyel ölçekli 2D malzeme tabanlı optoelektronik cihazların geliştirilmesi için kritik olan basılı yüksek performanslı fotodedektörler için geçerli bir aday olduğunu ortaya koydu.

Makaleye erişim için:

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201908427

KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ – 18.09.2020
Paylaş Paylaş Paylaş