BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Bilgi ve Belge Yönetimi

Doç. Dr. Dündar ALİKILIÇ “Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler” Konulu Uluslararası Sempozyum”a Katıldı

6-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Bursa ili Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Konulu Uluslararası Sempozyuma, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dündar ALİKILIÇ “Yazma Eserlerin Kültürel Etkileşim Açısından Önemi Ve Toplumumuza Olan Katkıları” isimli sözlü bildirisiyle katılmıştır.