İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Eğitim Öğretim

DOKTORA PROGRAMI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ
DOKTORA PROGRAMI
 
Doktora Derecesi Alabilmek İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersleri (Dersin Kodu, Adı, İçeriği ve Kredisi)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/Seçmeli

Kredisi

DKAB 501

Din Öğretiminde Yeni Yönelimler

Zorunlu

3  0  3

DKAB 502

Türkiye’de ve Dünya’da Din Öğretimi Uygulamaları

Zorunlu

3 0   3

DKAB 503

Çokkültürlü Din Öğretimi

Zorunlu

3  0  3

DKAB 504

Cumhuriyet Döneminde Din Öğretimi

Zorunlu

3  0  3

DKAB 505

Batılılaşma Hareketleri ve Din Öğretimi

Zorunlu

3  0  3

DKAB 506

Din Öğretiminde Nicel Değerlendirme Teknikleri

Zorunlu

3  0  3

DKAB 5

İleri SPSS Uygulamaları

Zorunlu

3  0  3

DKAB 508

Din Öğretiminde Rehberlik ve Danışma Uygulamaları

Zorunlu

3  0  3

DKAB 510

Sivilleşme Süreci ve Din Öğretiminin Yönetimi

Zorunlu

3  0  3

DKAB 512           

Din Öğretiminin Dayandığı Temeller: Felsefi Temel

Zorunlu

3  0  3

DKAB 513

Din Öğretiminin Dayandığı Temeller: Toplumsal Temel

Zorunlu

3  0  3

DKAB 514

Din Öğretiminin Dayandığı Temeller: Teolojik Temel

Zorunlu

3  0  3

DKAB 515

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Temel Öğrenme Alanları

Zorunlu

3  0  3

DKAB 516

Türkiye’de Dini Yüksek Öğretimin Yapılandırması ve DKAB Öğretmen Yetiştirme Süreci ile İlişkisi

Zorunlu

3  0  3

DKAB 517

Doktora Semineri

Zorunlu

0  2  1

DKAB 518

Doktora Tezi

Zorunlu

---

DKAB 519

Uzmanlık Alanı Dersi

Zorunlu

---