Fen Bilimleri Enstitüsü

DUYURU (LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!…)

Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine!…

Ders, seminer ve tez kaydı yaptıracak olan Enstitümüz öğrencilerinin, herhangi bir web tarayıcı kullanarak Üniversitemiz web sayfasına girip, Öğrenci Bilgi Sistemi butonuna tıkladıktan sonra Danışman-Öğrenci linkini takip ederek, kullanıcı adı ve parolası ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.
Parolasını alamayanlar veya unutanlar için: TC Kimlik Numarası ile Parolamı Unuttum sayfasını kullanarak parolalarını alabilecek veya yenileyebilirler.
Yeni kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler danışmanlarını kendi sayfalarından Kişisel Bilgiler adı altında Özlük Bilgilerinden öğrenerek danışman hocaları ile birlikte kayıtlarını yapacaklardır.
1. Bütün lisansüstü öğrenciler (hangi aşamada olurlarsa olsunlar) ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.
2.2014-2015 bahar yarıyılından itibaren kayıt yaptırmış olan tüm lisansüstü öğrenciler (2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılına ait lisansüstü dersler web sayfamızda ilan edilmiştir.)Anabilim Dallarının zorunlu (varsa) derslerini, tüm öğrenciler“Bilim Eğitim ve Etik”dersini (2016-2017 güz yarıyılı itibariyle zorunlu ders kredisine sayılmaktadır) almak zorundadır.
3. Tüm lisansüstü öğrenciler bir dönem için en fazla 15 kredilik ders alabilirler.
Yeni uygulama
4. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri toplam dört yarıyıl içerisinde almakla yükümlü oldukları tüm derslerini ve seminer dersini başarmak zorundadır. Derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler tez çalışmasına başladı iseler YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ , tez aşamasında iseler YÜKSEK LİSANS TEZİ linkini seçmek zorundalar.
5. Yüksek Lisans derslerini tamamlayamayan öğrenciler kalmış oldukları dersleri almak zorundadırlar. Şayet ders iki yarıyıl açılmamış ise yerine danışman + bölüm yazısı eşliğinde Enstitümüz Yönetim Kurul Kararı ile farklı bir ders alarak kredilerini tamamlayabilirler.
Yeni uygulama 6. Doktora tez aşamasında olan öğrenciler sadece DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI linkini seçerek kayıtlarını yenileyebilirler.
7. 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında itibaren kayıt yaptırmış olan doktora öğrencileri Anabilim Dallarına ait zorunlu ders var ise almak zorundadırlar.
8.Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında zorunlu (muafiyet şartı 65) İngilizce hazırlık sınıfı vardır. İngilizce hazırlık sınıfına devam edecek olan lisansüstü öğrencileri ders kayıtlarını Yabancı Diller Yüksekokulunda yapacaklardır.
9. Bilimsel Hazırlık Sınıfına devam edecek olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık Koordinatörleri ile birlikte Öğrenci Bilgi Sisteminden ders kaydı yapabilirler.
10. Doktora öğrencileri için 2016-2017 güz yarıyılı ve sonrası kayıt yaptıran öğrenciler için seminer zorunludur.
11. Enstitümüz zorunlu derslerinden FBE501 Bilim Etik ve Eğitim Yüksek Lisans / FBE601 Bilim Etik ve Eğitim Doktora dersi Fen Bilimleri Enstitüsü adı altında açılmıştır. Ders kaydı yaptıracak olan öğrenciler bu linkten istenilen derse ulaşabilirler.
*****2018-2019 eğitim yılı güz yarıyılından itibaren Enstitümüzde “Proje Hazırlama” dersi (Zorunlu, 2 Kredi, 4 AKTS) açılmasına, dersin yürütücülüğünün Proje Geliştirme & Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğünce yapılmasına ve bu dersi 2018-2019 güz yarıyılından itibaren doktora programına kayıt yaptırmış olan tüm doktora öğrencilerinin alması zorunludur.
12.Tüm lisansüstü öğrencilerders ve tez kayıtlarını 18.02.2019 ve 22.02.2019 tarihleri arasında yapmak zorundadırlar.
13.Yukarıda belirtilmiş olan tarihler arasında ders ve tez kayıt işlemlerini yapmış olan lisansüstü öğrencilerin ders kayıt onayları 19.02.2019 ve 25.02.2019 tarihleri arasında danışmanları tarafından yapılacaktır.
Yeni uygulama Yüksek Lisans Tez Öneri, Yüksek Lisans Tez Çalışması ve Doktora Tez Çalışmasını belirtilen tarihler arasında seçmeyen öğrencilerin daha sonraki tarihlerde talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
14.Bir yarıyıl kayıt dondurmak isteyen lisansüstü öğrenciler ders kayıtlarını yaptırdıktan sonra WEB sayfasında bulunan dilekçeler linkinden Kayıt Dondurma Dilekçesini indirerek bağlı bulundukları Anabilim Dallarının üst yazısı eşliğinde müracaat edebilirler. Güz dönemlerinde iki yarıyıl kayıt dondurmak isteyen öğrenciler ders kaydı yapmadan müracaat edebilirler.
15. 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı ve sonrası kayıtlı olan lisansüstü öğrenciler en az 21 Kredi ders almak zorunda olup; yukarıda belirtilen şartları sağlamak zorundadır.
16.Ders saydırma ve muafiyet işlemleri Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre yürütülmekte olup başvurular yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır.
17.Yüksek Lisans öğrencileri için toplamsüre 2+1 yıldır. 4. yarıyıl sonunda ders veseminerde başarılı olamayan,toplamda ise altı yarıyılda tezini sunmayan veya tezde başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
18.Doktora öğrencileri için toplam süre 4+2 yıldır. Yüksek lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenci 4 yarıyıl sonunda derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlamak zorunda olup,5. yarıyılsonuna kadarda doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınav hakkı iki kez kullanılır ve iki kez üst üsteyeterlik sınavında başarısızolan veya sınavına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
19. 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılı ve sonrası kayıtlı olan yüksek lisans öğrencileri tez savunma sınavına en erken 4.yarıyılda yarıyıl sonu sınavlarının başlangıcından sonra girebilir.
20. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrencinin bir ay içerisinde Tez İzleme Komitesi oluşturulur ve altı ay içerisinde de öğrenci bu komiteye tez önerisi sunar. Tez önerisini bu sürede sunmayan veya önerisi 2 defa reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
21. Doktora datez ara raporları 6 ayda bir komiteye sunulur. Tez ara raporu, Tez İzleme Komitesi tarafından üst üste iki defa, yada aralıklı olarak üç defa başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir (Döneminde sunulmayan tez önerisi/ara rapor başarısız sayılır).
22.Doktora öğrencileri, üç adet TİK ara rapor sunmadan tezlerini teslim edemez ve mezuniyet işlemlerini başlatamazlar. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran öğrenciler en erken sekizinci yarıyıl sonunda final sınavlarının başlangıcında tez savunma sınavına girebilirler.
23. 20 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin uygulanmasında, 2016-2017 Güz yarıyılının esas alınması, Lisansüstü öğrencileri için daha önce aldıkları süreler dikkate alınmadan yönetmelikte belirlenen azami sürenin yeniden başladığının dikkate alınması, öğrencilerin ders, yeterlik, tez, v.b. hususlarda daha önce başarısız oldukları sayı dikkate alınmadan yönetmelikte yer alan hakların öğrencilere verilmesi gerektiği ve ilişiklerinin kesilemeyeceği belirtilmiştir.