İletişim Fakültesi

EĞİTİM PROGRAMLARI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Başkan : Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Üye Prof. Dr. Adem YILMAZ

Üye : Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ

Üye Prof. Dr. Hakan TEMİZTÜRK

Üye Doç. Dr. Eyyup AKBULUT

Üye : Mehmet Fatih KARAOĞLAN (Öğrenci Temsilcisi)