Elektrik Üretim İletim ve Dağıtım Programı

ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM VE DAĞITIM PROGRAMI

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Elvan ŞENARSLAN
Elektrik Üretim İletim ve Dağıtım Programı
E-Posta elvan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 415 (5129) 
Posta Adresi

Eğitim