Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Doçent Doktor
Emine Parlak

 1. Yüksek Lisans

  1992 / 1998
  EGE ÜNİVERSİTESİ
  TIP PR.
 2. Tıpta Uzmanlık

  2000 / 2005
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 3. YARDIMCI DOÇENT

  2011 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 4. DOÇENT

  2016 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

1975 tarihinde Isparta’da doğdum. 1998’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2005 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı oldum. 2011 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandım. 15 Aralık 2017 tarihinde doçent oldum.
EMİNE PARLAK

DOÇENT

E-Posta Adresi

:

eparlak1@yahoo.comTelefon (İş)

:

4423447428-7428Telefon (Cep)

:

5300852561Faks

:

 Adres

:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Öğrenim    Bilgisi

Tıpta Uzmanlık


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

2000

Şubat/2005


Tez adı: Yoğun bakım hastalarında görülen nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlarının değerlendirilmesi (2005) Tez Danışmanı:(PROFESÖR SERPİL EROL)Yüksek Lisans


EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ/TIP PR.

1992

Haziran/1998Görevler
DOÇENT

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI)
2016

YARDIMCI DOÇENT

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI)
2011


Projelerde    Yaptığı Görevler:

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığında Vitamin D düzeylerinin İnflamatuvar Sitokinler ve Prognoz Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:PARLAK EMİNE, , 24/05/2012 - 31/12/2014 (ULUSAL)
1.DIPNET (Diphtheria Surveillance Network) DG SANCO Avrupa Komisyonu SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı işbirliği Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Semptomları Olan Olgularda Toksijenik Corynebacterium diphtheria ve Corynebacterıum ulcerans Kolonizasyonunun Araştırılması (EU DG SANCO Agreement No 2005210) NOT: Bu projede asistanlığım döneminde Yardımcı Araştırmacı olarak uzun süre görev yaptım, ancak resmi olarak sadece uzman düzeyinde katılım sağlandığı için proje belgelerinde benim ismim geçmemektedir., Avrupa Birliği, Araştırmacı:NAR ÖTGÜN SELİN,Yardımcı Personel:GÜLDEMİR DİLEK,Araştırmacı:BAŞTÜRK SEHER,Araştırmacı:TEMİZ HAKAN,Araştırmacı:TOKLU TUNCER,Araştırmacı:MASATLI REHA,Araştırmacı:ÖZEKİNCİ TUNCER,Araştırmacı:YILDIZ ZEYREK FADİLE,Araştırmacı:ÖZHAK BAYSAN BETİL,Yürütücü:AKBAŞ EFSUN,Araştırmacı:ÜNAL ŞAHİN NURİYE,Araştırmacı:SARIÇAM SAADET,Araştırmacı:PARLAK EMİNE,Araştırmacı:DÜZGÜNSIVACI EMEL,Araştırmacı:HAVUZ SEDA,Araştırmacı:ÖZIŞIK AYFER,Araştırmacı:YAŞAR EKREM,Araştırmacı:KAYACAN ZEYNEP ÇİĞDEM, , 01/11/2006 - 04/01/2010 (ULUSLARARASI)
2.


1
Assessment of the human immunological response to anthrax infection, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı,  NATO, , 11/05/2012 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
3.İdari    GörevlerATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Komisyon Üyeliği2011

DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)/HASTANELER/ERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ

Enfeksiyon Komite Başkanı2009-2010

DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)/KURUMLAR/SAĞLIK BAKANLIĞI

Uzman2008-2009

DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)/DİĞER ENSTİTÜ

Uzman2005-2008


Bilimsel    Kuruluşlara Üyelikler
1.

Febril Nötropeni Derneği, Üye  , 2009
2.

Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS), Üye  , 2007
3.

Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD), Üye  , 2007
4.

Antimikrobiyal Kemoterapi Derneği (ANKEM), Üye  , 2005
5.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Üye  , 2005
6.

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ, Üye  , 2005
7.

Antimikrobiyal Kemoterapi Derneği, Üye  , 2005
Ödüller

1.

Hekimlerin sepsise yaklaşımının belirlenmesi: çok merkezli çalışma, Türkiye EKMUD Derneği, 2016

2.

2015 Yılı SCI/SCI-E Kapsamında Yapılan Yayın Ödülü, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 2015

3.

Tüberküloz menenjitli hastada olumsuz akıbeti değerlendiren HAMSI ölçeği: Haydarpaşa-2 Çalışmasının Sonuçları, EKMUD, 2014
Eserler
Uluslararası    hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:ALAY HANDAN,ÖZDEN KEMALETTİN,EROL SERPİL,ÇELİK NESLİHAN,PARLAK EMİNE,PARLAK MEHMET (2018).  Assessment of Quality of Life of Patients with Chronic Hepatitis B and C Treated with Pegylated Interferon-alpha.  Viral Hepatitis Journal, 24(2), 25-42., Doi: 10.4274/vhd.2017.0016 (Yayın No: 4555779)
1.

ÇINAR TANRIVERDİ ESRA,ÖZKURT ZÜLAL,KAMALAK ZEYNEP,DELİBAŞ İLHAN BAHRİ,PARLAK EMİNE,KADIOĞLU BERRİN GÖKTUĞ (2018).  Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Pregnancy:Two Cases from Turkey and a Review of the Literature.  Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, 7, 1-5., Doi: 10.4274/mjima (Yayın No: 4552829)* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.