Chief Physician of University Hospital

CHİEF PHYSİCİAN OF UNİVERSİTY HOSPİTAL

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Health Technician Adem ÇELİK
Chief Physician of University Hospital
E-Posta adem.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim