Department of Environment Technologies

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Alper Erdem YILMAZ
Department of Environment Technologies
E-Posta aerdemy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4799
Posta Adresi Atatürk Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim