Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLERİ

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Bahadır GÜCÜYETER
Turkish Education Research and Application Center
E-Posta bahadir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampüs Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 2. Kat. ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, , 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, , 2009

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Mevlüt ÖZBEN
Social Researches Application and Research Center
E-Posta mozben@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Edebiyat Fakültesi A-65 Nolu Ofis ERZURUM

Eğitim

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Lokman TURAN
Continuing Education Application and Research Center
E-Posta lturan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi yerleşkesi, 25240 Erzurum-Türkiye

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, İnönü Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, 1994
 • Doktora, Ataturk University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 1998

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Alper Erdem YILMAZ
Environmental Problems Research and Application Center
E-Posta aerdemy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Süleyman TOY
E-Posta suleyman.toy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi 231 6321

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, 2010

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Zekai HALICI
E-Posta hzekai@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji, 2002

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Adem AKSOY
Plant Production Application and Research Center
E-Posta aaksoy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi 2334325

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi, 2008

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Hamdullah KILIÇ
Eastern Anatolia High Technology Application and Research Center Office
E-Posta hkilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 25240/Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 1992
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1999

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Mustafa YAPRAK
Food and Livestock Application and Research Center
E-Posta myaprak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1997

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Reva BALCI AKPINAR
Women's Studies Application and Research Center
E-Posta reva@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Erzurum

Eğitim

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Levent GÜLTEKİN
E-Posta lgul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi 04422316338

Eğitim

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU
E-Posta adnank@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Enstitüler Binası Giriş Katı

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, 2007

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ
E-Posta agulcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Analiz ve Fonk. Teorisi, 1987
 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Analiz ve Fonk. Teorisi, 1993

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
E-Posta sbilgili@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi 04422311228

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1985
 • Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 1989
 • Doktora, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 1995

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Abdulsamet HAŞILOĞLU
E-Posta asamet@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,
 • Doktora, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Ümit KILIÇ
E-Posta umit.kilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi 8091

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
E-Posta yukselgoktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi http://ogem.atauni.edu.tr/

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2003
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2006

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Kadir BİLEN
Occupational Health and Safety Application and Research Center
E-Posta kbilen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampüsü Tekno Kent Binası

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1986
 • Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1989
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1994

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU
Turkish - Armenian Relations Research Center
E-Posta ekurkcuoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 25240 / Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1994

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK
Transplantation Education Research and Application Center
E-Posta ozturkg@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Eğitim

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Assoc. Prof. Cahit YEŞİLYAPRAK
Astrophysics Research and Application Center
E-Posta cahity@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, ATASAM Binası, 25240 Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, 1994
 • Yüksek Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Fizik Bölümü, 1997
 • Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Fizik Bölümü, 2004

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Assoc. Prof. Engin KURŞUN
Computer Sciences Research and Application Center
E-Posta ekursun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2003
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 2011

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Assoc. Prof. Ahmet ŞİRİNKAN
Disabled, Elderly and Veterans Research and Application and Research Center of Excellence
E-Posta asirinkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binası Atatürk Üniversitesi Kampusü / Erzurum

Eğitim

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Assoc. Prof. Mustafa ÖZKARACA
Medical Experimental Application and Research Center
E-Posta mustafa.ozkaraca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi 344 87 62 (Merkez Müd. Yrd.)

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2008
 • Doktora, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Assoc. Prof. Vecihi YİĞİT
Distance Education Application and Research Center
E-Posta vyigit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 25240, Erzurum

Eğitim

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Assoc. Prof. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN
Nanoscience and Nanoengineering Research and Application Center
E-Posta abayrakceken@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi nano@atauni.edu.tr

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 2004
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 2008

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Assoc. Prof. Ahmet Gökhan YAZICI
E-Posta agokhan.yazici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, SAĞLIK SPOR BİLİMLERİ,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Assoc. Prof. Hakan ÖZKAN
Research and Application Center For Gifted and Talented Students
E-Posta hakanozkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi

Eğitim

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Assoc. Prof. Yasemin ÇAYIR
Acupuncture and Complementary Medicine Methods Application and Research Center
E-Posta yasemin.cayir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi http://atyam.atauni.edu.tr

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2003

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Asst. Prof. Dr. Çağlar ÖZER
Earthquake Research Center
E-Posta caglarozer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü Çat Yolu Mevlana Tenis Kortları Karşısı, Yenişehir; Palandöken/ Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Süleyman Demirel Üni., Jeofizik Mühendisliği, 2009
 • Lisans, Süleyman Demirel Üni., Jeofizik Mühendisliği, 2010
 • Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 2012

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Asst. Prof. Dr. Ensar AĞIRMAN
E-Posta ensaragirman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2007
 • Yüksek Lisans, UST-Texas-USA, UST-Texas-USA, 2011
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, MUHASEBE VE FİNANSMAN, 2015

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Asst. Prof. Dr. Gürsoy SOLMAZ
Middle East and Cental Asia - Caucasus Research and Application Center
E-Posta gsolmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi https://atauni.edu.tr/orta-dogu-ve-orta-asya-kafkaslar-arastirma-ve-uygulama-merkezi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, 1978
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1997

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Asst. Prof. Dr. Ali Çağlar GÜLLÜCE
Eurasian Silkroute Universities Application and Research Center
E-Posta achaglar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi

Eğitim

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Asst. Prof. Dr. İsmail AY
E-Posta ismailay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi 2316078

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 2001
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , 2014

DİRECTOR OF RESEARCH CENTER

Asst. Prof. Dr. Fikrullah ÇAKMAK
Human Values Education Application and Research Center
E-Posta fikrullahcakmak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi

Eğitim