Department of Plant Protection

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Data Preparation and Control Operator Cevdet BUĞUR
Department of Plant Protection
E-Posta cevdet.bugur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2614
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim