Department of Soil Science and Plant Nutrition

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

R.A. Elif YAĞANOĞLU
Department of Soil Science and Plant Nutrition
E-Posta elifyaganoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1641
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ERZURUM

Eğitim

  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Besleme,
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, 2013