Department of Phytopathology

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Assoc. Prof. Fatih DADAŞOĞLU
Department of Phytopathology
E-Posta fdadasoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1468
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim