Department of Philosophy and Religion Sciences

DEPARTMENT OF PHİLOSOPHY AND RELİGİON SCİENCES

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fazli POLAT
Department of Philosophy and Religion Sciences
E-Posta fpolat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3726) 
Posta Adresi

Eğitim

  • Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. 1989
  • Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1996
  • Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2001