Department of Electromagnetic Fields and Microwave Technique

DEPARTMENT OF ELECTROMAGNETİC FİELDS AND MİCROWAVE TECHNİQUE

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Asst. Prof. Dr. Gökhan ÖZTÜRK
Department of Electromagnetic Fields and Microwave Technique
E-Posta gokhan.ozturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4883) 
Posta Adresi

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
  • Lisans, Fırat Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2009
  • Yüksek Lisans, Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, 2014