Department of Phytopathology

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hidayet BOSTAN
Department of Phytopathology
E-Posta hbostan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2010
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma,
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1987
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma, 1996