Department of Arabic Language and Rhetoric

DEPARTMENT OF ARABİC LANGUAGE AND RHETORİC

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Prof. Dr. İbrahim YILMAZ
Department of Arabic Language and Rhetoric
E-Posta iyilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3582) 
Posta Adresi

Eğitim

  • Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 1989
  • Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1994
  • Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 1997