Department of Phytopathology
Share

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. İrfan ÇORUH
Department of Phytopathology
E-Posta icoruh@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1545
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi , Bitki Koruma Bölümü, 1995
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 1999
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2005