Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering
Share

DEPARTMENT OF AGRİCULTURAL MACHİNERY AND TECHNOLOGİES ENGİNEERİNG

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

R.A. Mustafa ÇOMAKLI
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering
E-Posta mustafa.comakli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2618
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ERZURUM

Eğitim