Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering
Share

DEPARTMENT OF AGRİCULTURAL MACHİNERY AND TECHNOLOGİES ENGİNEERİNG

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Officer Necati İDE
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering
E-Posta necati.ide@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2554
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ERZURUM

Eğitim