Department of Biochemistry
Share

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Assoc. Prof. Nurcan KILIÇ BAYGUTALP
Department of Biochemistry
E-Posta n.baygutalp@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 25240 Erzurum https://twitter.com/ATAECZACILIK

Eğitim